Yaada Mamilaa Yaada Mamilaa
tajaajillii nuti isinii kenninu hangami?

% Votes
0% 0 a. baay'ee gaarii
0% 0 b. gaariidha
100% 1
c. g/galeessa
0% 0 d. gadi-aanaa

Total Votes: 1
Web Form Web Form
yaada

yaada keessan kennaa