Wel Come To Oromia Civil Service Bureau

 

         

Vice head oromia civil service

Bureau

Gamaaggamni Raawwii ji’oota Sagalii bara 2008 BSSBGO Gaggeeffame

G amaaggam ni raawwii ji’ oot a sagal ii Biiroo Siivil Sarvisii fi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa (BSSBGO) magaalaa Alamganaa ttii Ebla 27 bara 200 8 gaggee f fame. ...

Gamagamaa Rawwii

  Gamagamaa Rawwii Hojii Bulchiinsaa Garii Ilalalama jira   Biiroo Siviil Sarvisiifi Bulchiinsa Gaarii Oromiyaa   gamaaggama raawwii hojii ji’oottan...

Gamagamaa Rawwii Hojii Bulchiinsaa Garii Itti Fufaa jira

Gamagamaa Rawwii Hojii Bulchiinsaa Garii Itti Fufaa jira Waltajjiin gamaaggama raawwii hojii Bulchiinsa gaarii caasaalee godinaa, bulchiinsa magaalotaafi aanaalee waliin...

News

Guyyaan Siivil Sarviisii bara 2007 akka Oromiyaatti Kabajame Guyyaan Siivil Sarviisii Addunyaa sadarkaa naannoo Oromiyaatti sagantaa marii paanaalii fi agarsiisa...

Leenjiin Maddaalii Hojii Sadarkeesuu (JEG) Hojjetoota BSSBGOtiif kename.

      Leenjiin Maddaalii Hojii Sadarkeesuu (JEG) Hojjetoota BSSBGOtiif kename . ======================================================== Leenjiin Maddaalii hojii sadarkeesu...

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.

Bulchiinsa Gaarii maal fakkaata?

% Votes
0% 0 a. Baay`ee Gaarii
0% 0 b. Gaarii
100% 1
c. Gahaa
0% 0 d. Gaha miti

Total Votes: 1