Qormaanni Biyyoolessaa Torbee Darbee
Kaasee Guutuu Biyyattiitti Kennamaa
Ture Har’a Xumurame

Finfinnee, Waxabajjii 11,2011(FBC)- Qormaanni biyyoolessaa
torbee darbee kaasee guutuu biyyattiitti kennamaa ture
har’a xumurame.Ministeerri Barnootaa ibsa har’a baasen
akka beeksisetti qormaatichi nagayaan xumurameera.
Qormaanni biyyoolessaa kutaa 10ffaa ega xumurameen
booda, walakkaa torbee darbee eegalee qormaanni seenni
dhaabbilee barnoota olaanoo kutaa 12ffaa kennamaa ture
har’a nagayaan xumurameera.Qormaatichi nagayaan akka
xumuramu qaamolee tumsa taasisan maraa ministeerichi
galateeffateera.Barattoonni qormaata xumuran yeroo
boqonnaa isaaniitti hojii tola ooltummaa hojjechuudha
akka dabarsan waamicha dhiyeessera.
Qormaanni naannoo kutaa 8ffaa ammoo booruu
eegaleet kennama.
Yunivarsiitiin Naannoo Oromiyaatii fi 
Abbaan Taayitaa saayinsii, Teeknolojii fi 
Qunnamtii Odeeffannoo Oromiyaa walii 
galtee waliin hojjachuuf malleetteessaniiru.
 

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

 Use 888 free call service to get information from:-

   1.       Oromia Court

 2.   Oromia Justice

  3.    Oromia Industry and Urban Development Bureau

  4.     Oromia Communication Affairs

  5.     Oromia Investment commission

  6.     Oromia Market and Trade Development

  7.     Oromia Ethics and anti-corruption

Questions Questions
How do you prefer to communicate with government entities?

a. Email
b. Go there personally
c. SMS
d. Forum
e. Other

ምርጫ ምርጫ
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?

a. በኢሜል
b. በቀጥታ በመሄድ
c. በአጭር የፅሁፍ መልዕክት
d. በፌስቡክ፣ ትዊተረ፣ በውይይት መድረኮች፣ ወዘተ
e. በሌሎች

Water hyacinth weed(Koka& Zuway) Water hyacinth weed(Koka& Zuway)