Paarkiin qorannoo Yuunvarsiitii Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa xumuramaa jira

 

Paarkiin qorannoo Yuunvarsiitiin Saayinsii fi Teeknooloojii Adaamaa ijaarsisaa jiru ji’a 5n booda xumuramee tajaajila laachuu ni eegala jedhame.

Paarkichi Birrii miiliyoona dhibba 4 fi miiliyoona 44n ijaarramaa jira.Qorannaawwan gaggeeffamanis damee indaastiriirratti rakkoolee mudataniif teeknooloojiiwwan haarawaan furmaata kan laatu ta’a.Baajanni ijaarsa wiirtuu qorannoo kanaaf oolu mootummaan kan ramadame yammuu ta’u, qorannoowwan dhaabbileen barnoota olaanoo taasisan sadarkaa olaanaatti kan ceesisu ta’as jedhameera.

Preezdaantiin yuunvarsiitichaa Dooktar Lammii Guutaa akka jedhanitti ijaarsi paarkichaa wayita eegalamu muuxannoowwan biyyoota hedduu fudhatameera.Proojaktichi akka biyyaatti isa jalqabaa yammuu ta’u, ijaarsi isaas xumuramaa jira.Xiyyeeffannaan qorannoowwan wiirtichaa misooma indaastiriirratti yammuu ta’u, wiirtuuleen qorannoo yuunvarsiitichaa 8 paarkichatti galuun kan hojjetan ta’a.

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  

 Use 888 free call service to get information from:-

          1.     Oromia Court

      2.     Oromia Justice

      3.     Oromia Industry and Urban Development Bureau

      4.    Oromia Communication Affairs

      5.  Oromia Investment commission

      6.  Oromia Market and Trade Development

      7.  Oromia Ethics and anti-corruption

Questions Questions
How do you prefer to communicate with government entities?

a. Email
b. Go there personally
c. SMS
d. Forum
e. Other

ምርጫ ምርጫ
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?

a. በኢሜል
b. በቀጥታ በመሄድ
c. በአጭር የፅሁፍ መልዕክት
d. በፌስቡክ፣ ትዊተረ፣ በውይይት መድረኮች፣ ወዘተ
e. በሌሎች

Audio

More Video