Ityoophiyaa Ga’uumsa Teeknooloojii Afrikaa Taasisuuf Hojjetamaa Jira

Finfinnee, Sadaasa 2, 2014 (FBC)- Ityoophiyaa ga’uumsa teeknooloojii Afrikaa taasisuuf hojjetamaa jiraachuu Ministir deettaan Ministeera Innooveeshiinii fi Teeknooloojii aadde Huuriyaa Aliin ibsaniiru.Aadde Huuriyaan waltajjii mata duree ‘Imala Ityoophiyaa Teeknooloojiin gabbisuuf’ jedhurratti haasaa taasisaniin damee diijitaalaa teeknooloojiitin Ityoophiyaan gara fula duraatti akka imaltuuf hojiiwwan hojjetamaa jiran kaasaniiru.Mootumman Ityoophiyaas damichaarratti xiyyeeffannoo laatee hojjechaa jiraachuu kaasaniiru. Waltajjichaanis hoggantoonni hojii mootummaa biyyoota Afrikaarra walitti babba’aan, hoggantoonni dhaabbilee teeknooloojii, hoggantoonni dhaabbilee faayinaansii fi baankii argamuu ragaan Ministeera Innooveeshinii Teeknooloojiirra argamee ni muul’dhisa.

Guugil Fayyadamtootaa Sodaa Saayibarii Olaanaa Qaban Kuma 10f Furtuu Nageenya Iccitii Laachuuf Ta’uu Ibsame

Finfinnee, Onkololeessa 2, 2014 (FBC) – Guugil fayyadamtootaa haaraa sodaa saayibarii olaanaa qaban kuma 10f furtuu nageenya iccitii laachuuf ta’uu ifoomse.

Buttoonni (Hakaroonni) namoota dhuunfaa fi dhaabbileen damee sona saayibarii hordoftoota olaanaa qabanirratti xiyyeeffachuu isaaniin Guugil fayyadamtootaaf ergaa of eeggannoo fi sagantaa Ittisaa Advaansi jedhamu akka hojiirra oolchan hubachiisaa tureera.

Baatiwwan muraasa keessatti hoggantoota siyaasaa, falmitoota mirga namoomaa fi qaamolee sodaa saayibarii olaanaa qabanirraa yakka saayibarii ga’aa jiru ittisuuf hojmaata nageenyaa hojiitti hiikuun dirqama ta’aa dhufuu beeksiiseera.

Haaluma kanaan Guugil fayyadamtootaa haaraa sodaa saayibarii olaanaa qaban kuma 10f furtuu nageenya iccitii laachuuf ta’uu ifoomseera.

Guugil baatii Fulbaanaa keessa qofa Akkaawuntii Jiimeeyilii kuma 14 olirratti yaaliin haleellaa saayibarii taasiifamuu isaaniin of eeggannoo laachaa turuu ibseera.

Furtuun eeggumsa Iccituu kun meeshaalee gama USB Haard weerii Kompiyuutarrarratti suuqqaman ta’uu ibsameera.

Furtuun nageenya Iccitii kun haleellaan saayibarii fi Akkaawuntiirratti akka hin raawwanne kan ittisuudha jedhame.

 

Guugil Furtuu nageenya Iccitii kana fayyadamtootaaf raabsuuf dhaabbilee teeknooloojii hedduu waliin hojjechaa jiraachuu ibsameera.

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  

 Use 888 free call service to get information from:-

   1.       Oromia Court

 2.   Oromia Justice

  3.    Oromia Industry and Urban Development Bureau

  4.     Oromia Communication Affairs

  5.     Oromia Investment commission

  6.     Oromia Market and Trade Development

  7.     Oromia Ethics and anti-corruption

Questions Questions
How do you prefer to communicate with government entities?

a. Email
b. Go there personally
c. SMS
d. Forum
e. Other

ምርጫ ምርጫ
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?

a. በኢሜል
b. በቀጥታ በመሄድ
c. በአጭር የፅሁፍ መልዕክት
d. በፌስቡክ፣ ትዊተረ፣ በውይይት መድረኮች፣ ወዘተ
e. በሌሎች

Mappii fi kallattii Biiroolee Oromiyaa Naannoo Sarbet