Oromia Media Complex’ Finfinneetti ijaaramuuf dhaagaan bu’uuraa kaa’ame     

Finfinnee, Ebila 03, 2009 Gamoo hammayyaa Miidiyaa DhRTVO naannoo Boolee Finfinneetti ijaaruuf dhagaan bu’uuraa  kaa'ameera.

Sirna kanaarratti  Pireezdaantii Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa dabalatee  Af-yaa’ii Mana-maree Bakka-buutota Uummataa Mootummaa FDRI Obbo Abbaa Duulaa Gammadaa akkasumas Kantiibaan Dirribaa Kumaan argamaniiru.

 Gamoon kun abbaa darbii 14 yoo ta'u, lafa kaaree meetira kuma 4 ol irratti qubata jedhameera.

Sirna kana irratti argamudhaan dhagaa bu’uuraa kana kan ka’anii fi biil boordii suuraa 'Media Complex' kanaa agarsisuu kan saaqani darbees  hirmaatoota ayyaanichaatii  ergaa kan dabarsan Pireezdaantiin Mootummaa Naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa  dhaamsa isaanitin “dhagaa bu’uuraa as keenyee gamoo bareedaa ijaarree ilaaluuf osoo hin taane midiiyaa kaayyoon isaa innii duraa fi xumuraa eenyummaa ummata keenyaa caalmatti ifatti baasuu fi beeksisuu, ijaa fi gurra ummata keenyaa ta’ee ummata keenya haalkani fi guyyaa tajaajilu akkasumas midiiyaa biyyaa fi Afriikaa bira darbee addunyaa irraatti dorgoomaa ta’uu uumuudhaafi” jedhani jiru.

Ob. Lammaan itti fufuudhaan nuuf midiiyaan hiika addaa qaba, cubbuun meeqa nurratti raawwatamee, aadaa fi eenyummaa keenya gola keessatti dhokotee ture har’a ifatti bahee addunyaan ajaa’ibsiifachaa jiru. Midiyaan keenyas Teeknooloojii ammayyaa hidhatee caalmaatti akka dagaaguu fi akka lalisuuf hojjechuun irraa eegama jechuun dhaamsa isaani dabarsanii jiru.

Pages: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

 Use 888 free call service to get information from:-

       1.     Oromiya Courts

2.     Oromiya Justice

3.     Oromiya Industry and Urban Development Bureau

4.     Oromiya Investment Bureau

Gaffannoo Gaffannoo
How do you prefer to communicate with government entities?

a. Email
b. Go there personally
c. SMS
d. Forum
e. Other

U`Ý U`Ý
ከተለያዩ የመንግስት አካላት ጋር በምን መልኩ መገናኘት ይመርጣሉ?

a. በኢሜል
b. በቀጥታ በመሄድ
c. በአጭር የፅሁፍ መልዕክት
d. በፌስቡክ፣ ትዊተረ፣ በውይይት መድረኮች፣ ወዘተ
e. በሌሎች

Player

More Video