Dhaamsa

  Dhaamsa Kabajamoo  Sadarkaa Itti-aanaa Pireezidantitti Hoggaana Biiroo Industirii fi Misooma Magaalaa Oromiyaa     Mootummaan Misoomawwaa Naannoo...

Suggestions

Your input is valuable to us. Please send us your suggestions.