Steck Holder

About Us Privet Agency Diseblity Association> Elder Association Elder Stokholder Homepage ...

 

Baga gara Biiroo Dhimma Hojjetaa

                             fi

  Hawaasummaa Oromiyaa nagaan Dhuftan

 

 

Ergaa Hoogganaa Biiroo Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Oromiyaa.

Obbo Mohamed Jiloo

Biiroon keenaya ciminaan hojjechuun Bara dhuma 2012 tiseerri dhimma hojjetaa fi hojjechiisaa industiriiwwaan oromiyaa keessa jiran keessatti kabajame, tajaajila ragaa fi odeeffannoo carraa hojii baballa’atee fi rakkoolee fi farreen jireenya hawaasummaa 20% hirri’suun rakkina keessaa basuun antummaa Ummata kenyaaf qabu ni mirkaneessa.

  Ergaa I/A Hoogganaa Biiroo Dhimma Hojjetaa fi Hawaasummaa Oromiyaa.

obbo Tashomee Dhugasa

Biiroon keenya ciminaan hojjechuun Rakkoolee farreen jireenya hawaasummaa nannoo kenyaa kessaa hir'isuun akkasumas matii harka qaleyyii nannoo kenyaa deebisanii dhabuu irratti hojjechuun antummaa ummataaf qabu ni mirkaneessa.

Pages: 1  2  

Tajaajila keenya haala kamiin ilaaltan?

% Votes
100% 1
a. Baay'ee garii
0% 0 b. Garii
0% 0 c. Giddu galeessa
0% 0 d. Gad anaa

Total Votes: 1
Yaada maamilaa

Yaadni keessan galma ga'insa kenyaaf galteedha.

Polls Display Polls Display
Tajaajilli isin argattan maal fakkaata?

% Votes
0% 0 a. Baay'ee garii
0% 0 b. Garii
0% 0 c. Gahaa
100% 1
d. Gahaa miti

Total Votes: 1