Haromsi hayyama Daldalaa Adoolessa 1 hanga Mudde 30ti.

Biiroon Daldalaafi Misooma Gabaa Oromiyaa Hawaasni daldalaa naannichaa heyyama daladalaa yeroo daangeffame keessatti akka haaromsatu yaadachiise.

Hogganaan Biirichaa  ibsa miidiyaaf kennaniin hawaasni daldalaa ji'oottan haaromsi daldalaa geggeeffamu Adoolessa 1 hanga Mudde soddomaatti mirgasaa fayyadamuun osoo of hin dagatin hayyama dalalasaa akka haaronfatu ibsaniiru.

Guyyoota daangeffame keessatti daldalaan heyyamasaa yoo haaromsatuu baate Amajjii1 hanga Waxabajjii 30tti dhaabbanni daldalasaa jalaa saamsamee ykn ugguramee adabbii waliin kanfalee haaromsachuu danda'a; kanarra darbee bara bajataa hayyamni haarofamutti fayyadamee yoo hin haarofamne hayyamichi ni haqama jedhaniiru.

Caasaan Mootummaa sadarkaa sadarkaan jiran hawaasichaaf hubannoo kennuun yeroo qabanitti fayyadamuun dhiphina tokko malee akka kanfalatan tajaajila irraa eegamu bahachuu qabus jedhaniiru Obbo Gammachiis.
Hojii daldalaa ammayyeessuuf buufataaleen Waradaa neetii 305 kan diriiran yoo ta'u, kanneen keessaa 259 hojii eegaluusaaniis ibsameera.Oromiyaatti daldaltoonni sadarkaa 1ffaa hanga 3ffaa jiran kuma 408tti siqanitu jiru.

 Leenjii Sosochii Uummataa

Pages: 1  2