Teessoo  IIDO Waajjira Ol’aanaa: Kutaa Magaalaa Qaallittii, fuullee Wiirtuu Leenjii Konkolaachiftootaa

Head Office Physical Address: Opposite Drivers’ Training Center,Next CRDA

             የዋናው መስሪያ ቤት አድራሻቃሊቲ አደባባይ አጠገብ ከአሽከርካሪዎች ማሰልጠኛ ፊት ለፊት

Website: http://www.oromiyaa.gov.et/ road construction enterprise        

P.O.Box:57794      

E-mail:- Orceoffical2008@gmail.com

Tel:- 0114-39 16 10/   0114-39 11 10  

 Fax:- 0114-39 02 42 / 0114-39 14 79

 Bilbila Sararaa, Mobaayilii fi Faksii

Lakk. 

Maqaa Guutuu

Gahee Hojii

Lakk. Bilbilaa

 

1

 

Obbo Bafiqaaduu Ligidii

 

Hojii Gaggeessaa Ol’aanaa

 

0114-39-10-73

 

0911-50-51-22

Barreessituu

 

0114-39-15-29

Faxii

7

0114-39-02-42

2

Obbo Girmaa Raggaasaa

Hojii Karooraa fi Dagaagina Bizinasii

 

 

0114-39-15-81

 

0911-63-51-53

3

Obbo Geetachoo Adaree

Adeemsa Hojii Misoomaa fi  Bulchiinsa Humna Namaa

 

0114-39-16-10

 

0913-45-75-30

4

Obbo Qamar Kadiir

Adeemsa Hojii Seeraa

 

 

0114-39-13-14

 

0911-68-41-21

5

Obbo Girmaa Badasaa

B/B/Adeemsa Hojii Faayinaansii

 

0114-39-04-22

 

0911-61-31-08

6

Obbo Desalegn

Adeemsa Hojii Qabeenya, Bittaa fi Dhiheessaa

 

01143911994

 

0911899801

7

Obbo Teshoma

Adeemsa Hojii Oodiitii fi To’annoo

 

0114-39-15-64

 

0911-30-02-92

8

Obbo Tewodros Alamayoo

Adeemsa Hojii Ijarsaa

 

0114-39-15-66

 

0913-10-91-50