Owwce SPM 2(GTP II)

Seensa Mootummaan Naannoo Oromiyaa Guddina misooma hawaas-diinagdee naanichaa haala ariifataa fi itti fufiinsa qabuun mirkaneessudhaan jireenya uummata bu`uura irraa sadarka...

   INTARPIRAAYIZII IJAARSA HOJIIWWAN BISHAAN OROMIYAA

       የኦሮሚያ ውሃ  ሥራዎች ኮንስትራክሽን ድርጅት

      OROMIA WATER WORKS CONSTRUCTION ENTERPRISE

              Establishment

Oromia water works enterprise (OWWCE) is developmental institution by oromia regional state.

Established in 1998 G.C by act of regional parliament (and update by a act NO. 121/2008), OWWCE is mandated with constructions of water works and other water resources related development engagements, with maximum professionalism. 

Haallii kennissiin Tajaajilaa keenya malii fakkataa?

% Votes
0% 0 a. Baay'ee Gaarii dha
0% 0 b. Gaarii dha
0% 0 c. Gahaa dha
0% 0 d. Gahaa miti

Total Votes: 0